Psychische klachten

annelies-klein

Als praktijkondersteuner in de geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) werkt op donderdag Annelies Kandel bij ons in de praktijk.

Annelies is sociaal psychiatrisch verpleegkundige en heeft meer dan 20 jaar ervaring met kortdurende behandelingen en trainingen voor mensen met depressieve klachten, angstklachten, pieker-, stress en burnout klachten. 


Werkwijze van Annelies:

De eerste afspraak start met een vraagverhelderend gesprek dat ca. 40 minuten duurt. Daarna volgt er meestal een advies over de volgende stappen. Dit advies wordt in overleg met u en de huisarts genomen. Mogelijke adviezen kunnen zijn: kortdurende behandeling binnen de huisartsenpraktijk of een aanbod bij een van de preventiegroepen, maar ook doorverwijzing naar de 2e lijn of naar vrijgevestigde psychologen of psychiaters is mogelijk.

De consulten vallen onder de huisartsenzorg en worden dus volledig vergoed door uw verzekeraar. Het zogenaamde eigen risico wordt niet aangesproken. Bij een verwijzing naar de GGZ is dat wel het geval.
 Consulten die te laat (d.w.z. korter dan 24 uur van te voren) worden afgezegd of niet worden nagekomen, kunnen bij u in rekening worden gebracht.