Psychische klachten

Als praktijkondersteuners in de geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) werken bij ons in de praktijk:

Thessa van der Brink: maandag en vrijdag

Jacqueline van Ruitenburg: dinsdag en vrijdag om de week

Gerard Vromans: woensdag om de week


Werkwijze van onze POH-GGZ-ers:

De eerste afspraak start met een vraagverhelderend gesprek dat ca. 40 minuten duurt. Daarna volgt er meestal een advies over de volgende stappen. Dit advies wordt in overleg met u en de huisarts genomen. Mogelijke adviezen kunnen zijn: kortdurende behandeling binnen de huisartsenpraktijk of een aanbod bij een van de preventiegroepen, maar ook doorverwijzing naar de 2e lijn of naar vrijgevestigde psychologen of psychiaters is mogelijk.

De consulten vallen onder de huisartsenzorg en worden dus volledig vergoed door uw verzekeraar. Het zogenaamde eigen risico wordt niet aangesproken. Bij een verwijzing naar de GGZ is dat wel het geval.
 Consulten die te laat (d.w.z. korter dan 24 uur van te voren) worden afgezegd of niet worden nagekomen, kunnen bij u in rekening worden gebracht.