Astma, COPD en Stoppen met roken

Wija Velt is onze praktijkondersteuner bij astma, COPD en stoppen met roken.


Stoppen met roken:

Heeft u begeleiding nodig bij het stoppen met roken, zij helpt  u graag hierbij, al of niet met ondersteuning van medicatie.

 

COPD:

Hoest u langdurig, rookt u en bent u boven de 40 jaar, maak dan een afspraak met uw huisarts, die verwijst u door naar de praktijkondersteuner voor een longfunctietest. Vroegtijdig opsporen van COPD voorkomt onnodige benauwdheidsklachten.

 

Astma:

Bent u bekend met astma en u gebruikt hier medicatie voor, maakt u eens  een afspraak met uw huisarts, wellicht is uw medicatie niet (meer) voldoende. Door middel van een longfunctietest kunnen wij zien of uw medicatie moet worden aangepast. 


Wija Velt,  Praktijkondersteuner.