Astma, COPD en roken

Wija Velt  is onze praktijkondersteuner voor astma, COPD en roken.


Stoppen met roken:

Heeft u begeleiding nodig bij het stoppen met roken, zij helpt  u graag hierbij, al of niet met ondersteuning van medicatie.

 

COPD:

Hoest u langdurig, rookt u en bent u boven de 40 jaar, maak dan een afspraak met uw huisarts, die verwijst u door naar mij voor een longfunctietest. Vroegtijdig opsporen van COPD voorkomt onnodige benauwdheidsklachten.

 

Astma:

Bent u bekend met astma en u gebruikt hier medicatie voor, maakt u eens dan een afspraak met uw huisarts, wellicht is uw medicatie niet (meer) voldoende. Door middel van een longfunctietest kunnen wij zien of uw medicatie moet worden aangepast. 


Wija Velt,  Praktijkondersteuner.