Veel gestelde vragen


Worden slaap- en kalmeringsmiddelen niet vergoed?

 Per 1 januari 2009 moet u deze middelen zelf betalen, tenzij er een speciale medische reden voor is. Om dit te bepalen zal de assistente u vragen een afspraak te maken bij de huisarts.

 Kan ik voor een rijbewijskeuring bij mijn eigen huisarts terecht?

 Wettelijk is het toegestaan dat een keuring door de eigen huisarts wordt gedaan. Toch doen wij geen rijbewijskeuringen voor eigen patienten. Wij huldigen het standpunt dat uw geschiktheid om aan het snelverkeer deel te nemen het beste bepaald kan worden door een onafhankelijk huisarts.

 Geeft de dokter ook verklaringen af?

 Regelmatig krijgen wij het verzoek een verzuimbriefje te schrijven voor de werkgever of school. Wij hanteren het door de KNMG opgestelde advies: ‘de behandelend arts geeft geen verklaringen af over een eigen patient, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patient om bepaalde dingen wel of niet te doen’. Desgewenst kunt u wel (een gedeelte van) een uitdraai van uw dossier vragen om een door uzelf opgestelde verklaring kracht bij te zetten. Of u kunt een onafhankelijk arts vragen een verklaring te schrijven.

 

Hoe kan ik mijn bezoek aan de huisarts voorbereiden?

Nadenken over de volgende vragen kan u helpen om zo goed mogelijk van de hulp van uw huisarts gebruik te maken.

 • Wat is uw klacht of probleem?
 • Sinds wanneer speelt dit probleem?
 • Wat zijn de verschijnselen?
 • Wat voor last heeft u ervan?
 • Maakt u zich ongerust over de klacht?
 • Wat spookt er misschien door uw hoofd?
 • Heeft u zelf enig idee wat de oorzaak is?
 • Wat wilt u de huisarts vragen?
 • Wilt u een onderzoek?
 • Wilt u een behandeling?
 • Wilt u informatie?
 • Wilt u iets anders? Zo ja wat?