NHG Praktijk Accreditering


Onze praktij
k is geaccrediteerd door
het Nederlands Huisartsen Genootschap.

NHG Keur

In 2005 is de NHG-Praktijkaccrediteringģ geÔntroduceerd, een systeem voor praktijkaccreditering dat het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) samen met de afdeling Kwaliteit van Zorg van het UMC St.Radboud heeft ontwikkeld. De driejarige cyclus maakt de kwaliteit van de huisartsenzorg zichtbaar door op drie onderdelen te toetsen: het medisch handelen, praktijkvoering en het patiŽntenoordeel. Het accrediteringstraject bestaat uit gegevensverzameling, feedbackrapportage, een verbeteringsplan en het toetsen of de gegevens op de juiste manier zijn verzameld, of het plan aan de gestelde eisen voldoet en of de praktijk met de uitvoering ervan is begonnen. Praktijken die aan deze voorwaarden voldoen, ontvangen het NHG-keurmerk. Door accreditering krijgt een huisarts meer zicht op en grip op de kwaliteit van de geleverde zorg.


Meer informatie:†www.praktijkaccreditering.nl