Huisbezoek


Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

Voor het aanvragen van een visite belt u tussen 08.00 en 10.00 uur met de assistente, telefoon 020-6158287. In overleg met u beoordelen de assistentes, eventueel samen met de huisarts, of en wanneer een huisbezoek afgelegd wordt. 
Voor een afspraak op dezelfde dag moet U bij voorkeur tussen 8 en 8.30 uur bellen.

Visites worden in principe tussen 11.00 en 13.00 uur afgelegd.

Als u het echt nodig acht dat we eerder komen, meldt u dat dan duidelijk aan de assistente.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen. In het algemeen zijn in de praktijk de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Wij doen geen visites bij patienten die buiten ons praktijkgebied wonen.